Rozbiórki obiektów przemysłowych i fabryk

Realizujemy kompleksowe rozbiórki obiektów przemysłowych od projektu do oceny środowiskowej, przygotowując tereny do dalszych inwestycji.

Rozbiórki obiektów mostowych

Prowadzimy rozbiórki obiektów mostowych, wiaduktów oraz obiektów inżynieryjnych. 

Rozbiórki obiektów kubaturowych

Oferujemy rozbiórki obiektów kubaturowych, domów, magazynów.

Wymiany gruntów

Wykonujemy wymiany gruntów słabo nośnych do których zaliczamy:
  • grunty organiczne (namuły, torfy, gytie),
  • grunty piaszczyste w stanie luźnym,
  • grunty spoiste w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym,
  • niekontrolowane nasypy antropogeniczne.

Wykopy szerokoprzestrzenne

Współpracujemy przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Posiadamy park maszynowy, wyposażony w systemy GPS dzięki którym wykonujemy precyzyjne wykopy inżynieryjne.

Transport materiałów sypkich

Posiadamy ciągniki siodłowe z napędem 4x4 oraz wywrotki z napędem 8x6.

Wynajem maszyn

  • Wynajem koparek gąsienicowych i kołowych.
  • Wynajem kruszarek z obsługą operatora